Regiondirektör tar timeout – ska förhöras

Har blivit kontaktad av polis • Förekommer i SVT:s granskning av ett mutbrottsärende.