Region låter marknaden styra primärvården

Så har vårdvalet påverkat Stockholm • Ingen ny vårdcentral i länets näst största kommun.