Regeringen lägger ner Kärnavfallsrådet

Ska inte längre granska slutförvaret: ”Kom helt oväntat.”