Reese: ”Våldet mot Rushdie var fasansfullt”

Stod bredvid författaren under attacken • Deltar i samtal om yttrandefrihet i Uppsala.