”Psykologiska knep kan hjälpa Sverige att spara el”

Med relativt enkla metoder kan våra beteenden ändras för att mildra krisen, skriver tre psykologer och beteendestrateger.