Psykisk ohälsa och stress ökar risken för postcovid

Ny studie om långvariga symtom • Överläkare Soo Aleman: ”Viktigt att ta alla vaccindoser.”