Professor ifrågasätter avspärrningarna

Svensk åklagare har spärrat av havet • ”Det är konstigt.”