”Penisavund – en produkt av Freuds livliga fantasi”