Otydlig instruktion och smältande utrustning – så gick det till när Ringhals 4 skadades

Ringhals kärnkraftverk. Den fjärde reaktorn, som nu repareras, syns näst längst till vänster i bilden.