Oro för ökad kostnad – vill höja hyrorna

Fastighetsägarna GFR vill se tioprocentig höjning • Hyresgästföreningen: ”Kommer inte gå”.