Ola Andersson: Politiker måste sluta misstänkliggöra gemenskapen i orten

Lokala civilsamhället i utsatta områden bör stärkas – så att de som får det bättre bor kvar.