Nya skyfall i översvämningsdrabbade Pakistan

Människor på flykt undan översvämningarna väntar på matransoner.