Nordiskt musikpris till Benedicte Maurseth

Musikern Benedicte Maurseth, är årets mottagare av Nordic music prize.