Nekades träffa påven – förstörde antikviteter

Påve Franciskus.