Nedrustningsmöte präglas av kärnvapenhot: ”Aldrig varit så viktigt att träffas”

Sveriges utrikesminister Ann Linde.