Nathan Shachar: Varför pratar ingen om S antisemitiska rötter?