Nathan Shachar: Utan människor brinner det spanska landskapet