Myndighet: Se över ersättning till nätläkare

Konkurrensen mellan nätläkare och vårdcentraler snedvriden, enligt Konkurrensverket.