”Mycket liten del av bolagen vill bryta avtal

Ministern kallade till möte efter uppgifter i SR • ”Strid ström” av konsumenter har fått avtal brutna.