Motivation saknas för att nå skogsmiljömålet

Samverkansprocess havererar när Naturskyddsföreningen och WWF lämnar projektet i protest.