Misstänkta krigsbrott i flera ukrainska byar

Invånare i byar som Ryssland lämnar vittnar om krigsbrott som nu ska utredas.