Minister om bristerna: Tar det på stort allvar

Välkomnar att riksdagens försvarsutskott kallar MSB och SR efter DN:s granskning.