Militära motgångarna fortsätter för Ryssland

Den ryska dumans överhus har enhälligt röstat för den illegala annekteringen.