Michael Winiarski: Annekteringen den största landstölden sedan andra världskriget