Metanhalterna 1 000 gånger högre än normalt

Forskare ombord på forskningsfartyget Skagerak har gjort analyser.