Mer antibiotika skrivs ut – Skåne värst

Så mycket ökar användningen – statistik län för län.