Mer än 5 procent av nya bilar i USA är elbilar

Granskning: Milstolpe nådd där samhället börjar ställa om för ny teknik.