Medicinpriset till svensk biolog

Svante Pääbo prisas för forskning om arvsmassan från neandertalare.