Martin Liby Troein: SD tar vad man vill ha och lämnar smulorna till L och KD