Maria Maunsbach: Sverige är ett inskränkt land och det gäller även här