Maria Gunther: Att vara svensk kan snarare vara en nackdel