”Många far illa av publiceringarna”

Databasen Verifiera får inte sälja uppgifter om psykiatrisk tvångsvård.