”Mandomsprovet” tar i för allt vad tygen håller

I Sunil Munshis uppsättning försvinner de subtila sorgerna, skriver Johan Hilton.