Malmöpolisen befarar trendbrott i skjutningar

”Blir sannolikt fler i år än 2021” • Antalet har minskat de senaste åren.