M: Inför ”altruistiskt” surrogatmödraskap

Ska bara få ske utan utbyte av pengar • Frågan splittrar övriga riksdagspartier.