Lukasjenko: Ukraina förbereder anfall

Polen reagerade med att avråda sina medborgare från att resa till Belarus.