Lovisa Herold: Var Tyskland nära en egen Lehman Brothers-historia?