Lotta Olsson: Fem nya romaner om historiska kvinnor att läsa just nu