Lööfs plötsliga besked chockade partiet: ”Tårar och känslor”