LO-basen: Vi kommer att samtala med SD

Trots sitt tidigare motstånd • ”Det är vår plikt att prata med alla.”