Live. V rasar över statsministerns svar om kurdledare