Live. President Biden ratificerar Sveriges Natoansökan