Lisa Magnusson: Vårdbiträdet Stine är inte den enda som fått höra att hon ska hålla tyst