Ledare: Vad hände med Vladimir den Oövervinnerlige?