Ledare: Återinför fastighetsskatt och sänk skatten på arbete