Ledare: Är män och kvinnor från olika (politiska) planeter?