Lärarna har drabbats hårdast

När akademikerna förlorat status.