”Lågkonjunkturen allt djupare nästa år”

Svenska hushållens tro på egna ekonomin på bottennivå, enligt KI.