”Läget inom lantbruken är akut – risk för tomma hyllor”

Palla Borgström, LRF: Sju konkreta förslag för att öka Sveriges självförsörjningsgrad och minska beroendet av utlandet.