”Kvarlevor måste lämnas tillbaka till urfolk och minoriteter”

En bild från gamla gravplatsen Gammplatsen i Lycksele 9 augusti 2019: Vid ceremonin sänktes 26 näverkistor i marken. 25 gällde återlämnande av samiska kranier, den 26:e innehöll smycken som hittats vid en utgrävning 1950.